درباره ما


با توجه به نوع کارکرد ذهن و اثر پذیری ان از محیط بیرون می توان گفت که هیچ کسی در مسیر رشد و شکل گیری ذهن ناهوشیار خود بدونه اسیب نبوده است و دارای نواقص و محدودیت های در این زمینه می باشد که همه ی ما به نحوی نیاز به تغییر و بازنگری در ناخوداگاه و ذهن نیمه هوشیار خود داریم و از طرفی دیگر درصد بالای از شخصیت و رفتار و عواطف و احساسات و حتی سیستم تصمیم گیری ما توسط ضمیر ناخوداگاه کنترل می شود و این ناخوداگاه نیز تا سن هشت سالگی شکل گرفته است که با توجه به این مقدمه بر همه ی ما ضروری ست که در این فرایند بازنگری کنیم و هدف این سایت کمک به این فرایند می باشد که برای این منظور اپلیکیشنی استاندارد برای اولین بار در ایران طراحی شده و روز به روز در بهبود ان تلاش می شود و هدف این است که در اینده ای نزدیک شرایطی فراهم شود که همه بتوانند کنترل ذهن و ناخوداگاه خود را در دست بگیرند و بتوانند ان را به نحوی درست و منطقی تربیت و اموزش دهند تا مشکلات و محدودیت های ذهنی را پشت سر بگذارند که منجر به بهبود سطح کیفیت زندگی و ایجاد ارامش و اسودگی خیال می باشد و انتظار می رود که استفاده کنندگان قبل از استفاده راهنمای ان را مطالعه و بر اساس نیاز خود ان را به کار گیرند و در تاثیر گذاری ان صبور باشند و تحت تاثیر تبلیغات معجزه وار برخی مطالب شبه علمی قرار نگیرند. ما در این پروژه سعی کرده ایم که تمام استاندارد های لازم را رعایت کنیم تا موضوع خارج از مسیر علمی قرار نگیرد و برای بهبود و پیشرفت در این زمینه نیاز به حمایت شما کاربران عزیز داریم. با تشکر از حمایت و اعتماد شما عزیزان