راهنمای نوشتن عبارات تاکیدی مثبت


ذهن نیمه هوشیار یا ضمیر ناخوداگاه انسان تفاوتی بین واقعی و خیالی و یا شوخی و جدی قائل نیست و از یک طرف ما روزانه به واسطه روابط و افکار و اعمال و گفته های خود مدام در حال ارسال پیام و دادن ورودی ها و الگوهای مختلف به ذهن ناخوداگاه خود هستیم از طرف دیگر جملات و عبارت های ...

چرا تغییر باورها در زمان هشیاری سخت است؟


ویلیام دورل " دکتر مغز"، در طی تحقیقات چهارده ساله خود می نویسد: در مغز انسان دستگاهی مانند کامپیوتر وجود دارد که اطلاعات غیر منطقی و مستقیم را از مغز دور می کند و موجب می شود تا انسان این اطلاعات را فراموش کند ولی بخش دیگری از مغز هست که هر گونه اطلاعاتی به آن برسد، مغز آن را ...

پیام های پنهان میتواند چه تاثییرات روی ما داشته باشند؟


پیام های پنهان و سابلیمینال ها می تواند به شما کمک کند سطح تمرکز و شفافیت افکار خود را بالا ببرید و مزیت های زیادی در انجام کار ها به شما می دهد و همانطور که افزایش قدرت بدنی به شما اراده محکم می دهد تا مسیر خود را به درستی ادامه دهید این پیام ها نیز ذهن شما ...

پیام های پنهان یا سابلیمینال چه هستند ؟


پیام های پنهان نوعی اطلاعات هستند که انها را بدونه اگاهی دریافت می کنیم این اطلاعات می تواند در هر فرمی باشند مانند :  ویدیو عکس  متن و صدا های مخفی پیام های پنهان چطور کار می کنند؟ اثر بخشی پیام های پنهان زمانی ست که شما تاکیدات مثبت را نمی بینید و نمی شونید اما ناخوداگاه شما توانی درک و ذخیره انها ...

اپلیکیشن سابلیمینال، ضمیر ناخوداگاه برای رسیدن به موفقیت


پیام های سابلیمینال، ضمیر ناخوداگاه را برای رسیدن به موفقیت و کنار گذاشتن رفتارها و عادت های محدود کننده ای که مانع خوشبختی و شادی شماست دوباره برنامه ریزی می کنند ذهن شما بسیار قدرتمند است و این ذهن و افکار شماست که نوع و نحوه زندگی شما را کنترل می کند کاری را که امروز انجام می دهید نتیجه ...