راهنمای نوشتن عبارات تاکیدی مثبت


ذهن نیمه هوشیار یا ضمیر ناخوداگاه انسان تفاوتی بین واقعی و خیالی و یا شوخی و جدی قائل نیست و از یک طرف ما روزانه به واسطه روابط و افکار و اعمال و گفته های خود مدام در حال ارسال پیام و دادن ورودی ها و الگوهای مختلف به ذهن ناخوداگاه خود هستیم از طرف دیگر جملات و عبارت های ...

نوروپلاستیس چیست؟


در گذشته بسیاری دانشمندان بر این باور بودند که پس از اتمام دوران کودکی  رشد مغز متوقف می شود و برنامه های دوران کودکی در مغز تثبیت می شود.اما اکنون پیشرفت های اخیر در دهه های گذشته به سادگی به ما بگویید که این تصور درست نبوده است ومغز می تواند در طول زندگی تغییر کند مغز مانند پلاستیک قابل ...

چرا تغییر باورها در زمان هشیاری سخت است؟


ویلیام دورل " دکتر مغز"، در طی تحقیقات چهارده ساله خود می نویسد: در مغز انسان دستگاهی مانند کامپیوتر وجود دارد که اطلاعات غیر منطقی و مستقیم را از مغز دور می کند و موجب می شود تا انسان این اطلاعات را فراموش کند ولی بخش دیگری از مغز هست که هر گونه اطلاعاتی به آن برسد، مغز آن را ...

چطور ضمیر ناخودآگاه خود را احساس کنید


ضمیرناخودآگاه و ضمیرخودآگاه تقسیم بندی های خودآگاه و ناخودآگاه برای ذهن انسان، برای بسیاری از افراد، غیرقابل درک و ناملموس هستند و مدتها طول میکشد که بتوانند درک عمیقی از آنها پیدا کنند. درمقالات دیگری مانند ” ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه چیست ؟ ” درباره ویژگیهای هرکدام از این دوبخش توضیح داده ایم.بصورت خلاصه، ضمیر خودآگاه کنترل کننده بخشی ...

چطور الهامات را از ضمیر ناخودآگاه خود دریافت کنید ؟


چطور الهامات را از ضمیر ناخوداگاه خود دریافت کنید ؟ فکرها، ایده ها و الهامات ناب، از خلاء های فکری به وجود می آیند. درواقع اگر دقت کنید، دقیقا در زمانی که به هیچ چیز فکر نمیکنید، به یکباره الهاماتی به ذهن شما نازل میشوند که میتوانند مسیر زندگیتان را تغییر دهند. در گذر تاریخ بزرگترین الهامات و اختراعات بشر، ...