راهنمای نوشتن عبارات تاکیدی مثبت


ذهن نیمه هوشیار یا ضمیر ناخوداگاه انسان تفاوتی بین واقعی و خیالی و یا شوخی و جدی قائل نیست و از یک طرف ما روزانه به واسطه روابط و افکار و اعمال و گفته های خود مدام در حال ارسال پیام و دادن ورودی ها و الگوهای مختلف به ذهن ناخوداگاه خود هستیم از طرف دیگر جملات و عبارت های ...

نوروپلاستیس چیست؟


در گذشته بسیاری دانشمندان بر این باور بودند که پس از اتمام دوران کودکی  رشد مغز متوقف می شود و برنامه های دوران کودکی در مغز تثبیت می شود.اما اکنون پیشرفت های اخیر در دهه های گذشته به سادگی به ما بگویید که این تصور درست نبوده است ومغز می تواند در طول زندگی تغییر کند مغز مانند پلاستیک قابل ...

پیام های پنهان میتواند چه تاثییرات روی ما داشته باشند؟


پیام های پنهان و سابلیمینال ها می تواند به شما کمک کند سطح تمرکز و شفافیت افکار خود را بالا ببرید و مزیت های زیادی در انجام کار ها به شما می دهد و همانطور که افزایش قدرت بدنی به شما اراده محکم می دهد تا مسیر خود را به درستی ادامه دهید این پیام ها نیز ذهن شما ...

پیام های پنهان یا سابلیمینال چه هستند ؟


پیام های پنهان نوعی اطلاعات هستند که انها را بدونه اگاهی دریافت می کنیم این اطلاعات می تواند در هر فرمی باشند مانند :  ویدیو عکس  متن و صدا های مخفی پیام های پنهان چطور کار می کنند؟ اثر بخشی پیام های پنهان زمانی ست که شما تاکیدات مثبت را نمی بینید و نمی شونید اما ناخوداگاه شما توانی درک و ذخیره انها ...