ویژگیها و قوانین حاکم بر ضمیر ناخودآگاه


• ضمیر ناخودآگاه بین واقعیت و آنچه که تصور اش میکنید، تفاوتی قائل نمیشود : آیا تابحال در نیمه های شب فیلم ترسناکی دیده اید ؟ آیا دقت کرده اید که ضربان قلب شما چگونه افزایش میابد و عرق میکنید ؟ هرچند هیچ خطر واقعی وجود ندارد، اما این تجربه برای شما رخ میدهد. درواقع علت اصلی این مساله این ...

قدرت تشخیص ذهن نیمه هوشیار


بر خلاف ذهن آگاه شما ضمیر ناخودآگاه قدرت تصمیم خوب و بد را ندارد بلکه فقط مانند یک آسیاب فعالیت می کند اگر گندم در آن بریزید به شما آرد گندم و اگر جو بریزید آرد جو می دهد، افکار خوب و بد همه از سوی ضمیر ناخودآگاه پذیرفته میشوند و در صورت پافشاری شما بر این افکار تبدیل به ...

برنامه ریزی ضمیرناخوداگاه


روش برنامه ریزی کردن ضمیر ناخودآگاه : ما با اطلاعاتی که وارد ضمیر ناخودآگاه خود می کنیم در واقع داریم او را برنامه ریزی نمائیم و برای ضمیر ناخودآگاه فرق نمی کند که این اطلاعات درست باشد یا غلط ، به ضرر انسان باشد یا به نفع انسان ! کانال های ورودی اطلاعات در ضمیر ناخودآگاه دو کانال می باشد ...

قدرت ضمیر ناخوداگاه


قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را درک کنید؛ اگر واقعاً قصد دارید که در زندگی خود به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنید، باید بدانید که ذهن ناخودآگاهتان به چه صورت کار می کند و از خود واکنش نشان می دهد. باید به این امر اعتقاد داشته باشد که هیچ گاه برای دست یابی به رویاها و آرزوها دیر نیست. "هیچ ...

عملکرد ضمیر ناخوداگاه


ضمیر ناخودآگاه در محل استقرار خود از ما محافظت کرده و ما را زنده نگه می دارد. هر چیزی را که در زندگی خود با حواس پنجگانه مان احساس می کنیم ، تمام چیزهایی را که می بینیم، می شنویم، حس می کینم، می چشیم و بو می کنیم برای تحلیل و بررسی های آتی به ذهن فرستاده می شوند ...