چرا تغییر باورها در زمان هشیاری سخت است؟


ویلیام دورل ” دکتر مغز”، در طی تحقیقات چهارده ساله خود می نویسد: در مغز انسان دستگاهی مانند کامپیوتر وجود دارد که اطلاعات غیر منطقی و مستقیم را از مغز دور می کند و موجب می شود تا انسان این اطلاعات را فراموش کند ولی بخش دیگری از مغز هست که هر گونه اطلاعاتی به آن برسد، مغز آن را بدون چون و چرا پذیرفته و جزء قواعد روزمره خود قرار می دهد. با این روش می توان به سادگی اطلاعات خاصی را وارد سیستم اطلاعاتی مغز کرد، بدون این که شخص در موقع شنیدن متوجه پیام درونی آن شود.به این می گویند برنامه ریزی ذهن. به پیامهایی که ذهن هشیار متوجه نمی شود ولی ذهن نیمه هشیار آن را دریافت میکند سابلیمینال مسیج یا پیامهای زیر آستانه آگاهی گفته می شود.

به عبارت ساده تر، ذهن هشیارمثل یک نگهبان جلوی دروازه ذهن ایستاده و اجازه نمی دهد هر باوری وارد آن شود. در واقع ذهن هشیار نگهبانی است که با یک دستور العمل از قبل تعیین شده تک تک ورودی های ذهن را کنترل می کند و اجازه نمی دهد اطلاعاتی خلاف این دستور العمل وارد آن شود. اما روشهایی وجود دارد که ذهن هشیار را دور می زند و مستقیم باورهای جدیدی را جایگزین باورهای قبلی می کند این روش استفاده از پیامهای پنهان یا زیر آستانه آگاهی است

سوالی که پیش می اید این است که سابلیمینال مسیج (پیامهای زیر آستانه) چیست و چگونه عمل می کند؟

پیامهای زیر آستانه آگاهی یا به عبارتی سابلیمینال مسیج ( subliminal messages ) نگهبان را دور می زنند و از جایی زیر آستانه درک و منطق و استدلال ما وارد ذهن می شوند به این ترتیب از فیلتر و مقاومت ذهن هشیار رد می شود.یعنی پیش از آنکه ذهن هشیار از آنها بپرسد شما که هستید و اینجا چه می کنید آنها وارد ذهن می شوند و درست در قسمت باورها می نشینند. و بعد شخص بدون اینکه بداند چرا دست به رفتارهای جدیدی می زند که چه بسا با باورهای قبلی او ناسازگار بوده است

به کمک اپلیکیشن تغییر ضمیر ناخوداگاه می توانید سابلیمینال های استاندارد خود را به شکل نیمه پنهان به ضمیر ناخوداگاه خود ارسال کنید و به کمک پیام ها و عبارات تاکیدی استاندارد موجود در ان مقاومت خوداگاه ذهن خود را دور بزنید و ذهن خود را مجددا مطابق میل خود برنامه ریزی کنید

برای دانلود و نصب اپلیکیشن کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *